Alýumin sürüjisi çeňňek çeňňek

Gysga düşündiriş:

• Aňsat işlemek
• efficiencyokary netijelilik
• Baglanyşygyň berkligi
• Bir taraplaýyn perçinleriň ajaýyp görnüşi


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Material

Beden Alýumin 5052
Tamamla Jaýlanan
Mandrel Alýumin
Tamamla Jaýlanan
Baş görnüşi Gümmez, CSK

Spesifikasiýa

csk çekiç perdesi
csk sürüjisi
DxL Tutuş aralygy DxL Tutuş aralygy DxL Tutuş aralygy DxL Tutuş aralygy DxL Tutuş aralygy
3.2x5.6 2.8 ~ 3.6 4.0x5.6 2 ~ 2.8
3.2x6.4 3.6 ~ 4.4 4.0x6.4 2.8 ~ 3.6 4.8x6.4 1.2 ~ 3.6 6.4x6.4 1.2 ~ 3.6
3.2x7.1 4.4 ~ 5.2 4.0x7.1 3.6 ~ 4.4 4.8x7.1 2 ~ 4.4 6.4x7.1 2 ~ 4.4
3.2x7.9 5.2 ~ 6.0 4.0x7.9 4.4 ~ 5.2
3.2x8.7 6.0 ~ 6.8 4.0x8.7 5.2 ~ 6.0 4.8x8.7 3.6 ~ 6 6.4x8.7 3.6 ~ 6
3.2x9.5 6.8 ~ 7.5 4.0x9.5 6.0 ~ 6.8
3.2x10.3 7.5 ~ 8.3 4.0x10.3 6.8 ~ 7.5 4.8x10.3 5.2 ~ 7.5 6.4x10.3 5.2 ~ 7.5
3.2x11.1 8.3 ~ 9.1 4.0x11.1 7.5 ~ 8.3
3.2x11.9 9.1 ~ 9.9 4.0x11.9 8.3 ~ 9.1 4.8x11.9 6.8 ~ 9.1 6.4x11.9 6.8 ~ 9.1
3.2x12.7 9.9 ~ 10.7 4.0x12.7 9.1 ~ 9.9 9.5x12.7 3.2 ~ 6.4
3.2x13.5 10.7 ~ 11.5 4.0x13.5 9.9 ~ 10.7 4.8x13.5 8.3 ~ 10.7 6.4x13.5 8.3 ~ 10.7
4.0x14.3 10.7 ~ 11.5
4.0x15.1 11.5 ~ 12.3 4.8x15.1 9.9 ~ 12.3 6.4x15.1 9.9 ~ 12.3 9.5x15.1 5.5 ~ 8.7
4.0x15.9 12.3 ~ 13.1
4.0x16.7 13.1 ~ 13.9 4.8x16.7 11.5 ~ 13.9 6.4x16.7 11.5 ~ 13.9
4.0x17.5 13.9 ~ 14.7 9.5x17.5 7.9 ~ 11.1
4.0x18.3 14.7 ~ 15.5 4.8x18.3 13.1 ~ 15.5 6.4x18.3 13.1 ~ 15.5
4.0x19.1 15.5 ~ 16.3
4.8x19.8 14.7 ~ 17.1 6.4x19.8 14.7 ~ 17.1 9.5x19.8 10.3 ~ 13.5
4.8x21.4 16.3 ~ 18.7 6.4x21.4 16.3 ~ 18.7 9.5x22.2 12.7 ~ 15.9
4.8x23 17.9 ~ 20.3 6.4x23 17.9 ~ 20.3 9.5x24.6 15.1 ~ 18.3
4.8x24.6 19.4 ~ 21.8 6.4x24.6 19.4 ~ 21.8 9.5x27 17.5 ~ 20.7
4.8x26.2 21 ~ 23.4 6.4x26.2 21 ~ 23.4 9.5x29.4 19.8 ~ 23
4.8x27.8 22.6 ~ 25 6.4x27.8 22.6 ~ 25 9.5x31.8 22.2 ~ 25.4
4.8x29.4 24.2 ~ 26.6 6.4x29.4 24.2 ~ 26.6 9.5x34.1 24.6 ~ 27.8

Arza

Sürüji perçinler başga bir taraply perçinli perçinlerdir, aýlananda, kelläniň açylýan pyçak mandelini ulanyň, şonuň üçin dyrnagyň kellesi ýer bilen ýalpyldawuk bolar, aýlaw işini tamamlamak üçin gaty amatly. Sürüji perçin gaty amatly täze pyçaklar, gaty kiçi giňişlikde aýlanmak ýa-da Riveter gurşawyny ulanyp bilmeýän pyçaklar özboluşly artykmaçlyklaryny görkezip biler. Sürüji perçäni çekiç perdesi ýa-da pyçak diýip atlandyryp bolar.Dyrnaklary urýan çekiçden peýdalanyň we ýadrosyň bir gapdalyndaky beýleki eserleri iki ýa-da birnäçe agzanyň çişmegi bilen baglanyşdyryp bolar.Kelläniň şekiline laýyklykda hereketlendiriji perçinleri gümmezli kellelere we hasaplaýjy perçinlere bölüp bolar, dürli materiallaryň kombinasiýasyna görä ähli alýumin hereketlendiriji perdelere, polat mandrel bilen alýumin zolaklara, poslamaýan polatdan ýasalan perçinlere, ähli polatlara bölünip bilner. perçinler, alýumin ak poslamaýan polat mandrel perdeler, plastmassa perçinler we ş.m.Bu has oňat we amatlydyr we dürli birikdirijilerde giňden ulanylyp bilner.

Gümmezli kelleli perçin, adatça umumy ýagdaýlarda ulanylýar, perdäniň üstünden tekiz bolmagy talap edilýän ýagdaýlarda hasaplaýjy kelleli pyçak ulanylýar.Sürüji perdesi, adatça, dürli garawullarda, villa ykjam gapylarynda, derwezelerinde we beýleki önümlerinde birleşdirijileriň arasyndaky perçinlere degişlidir.

GB / T 15855.1-1995 tekiz tegelek kelleli perdeler üçin milli standart we IFI-123 2003 gümmezli kelleli kör perdeler üçin amerikan standarty we Countersink Head Drive üçin milli standartyna laýyk gelýän hasaplaýjy perçin. Kör perdeler we IFI-123 2003 Countersink Head Drive kör perdeleri üçin Amerikan standarty.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • GARŞY ÖNÜMLER