• BANNER2
 • banner1
 • BANNER3
 • sys01
 • sys02
 • sys03
 • sys04
Takmynan

Wodecy berkitme kompaniýasy 1992-nji ýylda esaslandyryldy. Biz dürli perçinleri dizaýn etmekde, öndürmekde we satmakda we hoz goýmakda ýöriteleşdik.Soňky otuz ýylyň ösüşi bilen, Wodecy öňdebaryjy kör perdeler bilen üpjün edijä öwrüldi we Hytaýyň demirgazygynda iň uly perçeli önümçilik bazasyna eýe boldy.Zawodymyz 60,000 inedördül metr meýdany eýeleýär we Italiýadan we Taýwandan 150-den gowrak öňdebaryjy enjam bar.

Habarlar
 • Dogry perdäni nädip saýlamaly

  Kör perdäniň köp artykmaçlygy bar.Dogry perdäni saýlamak, perdäňizi hasam gowulaşdyryp biler -2020-6-15 Dogry perdäni saýlanyňyzda aşakdaky şertler göz öňünde tutulýar.1. Buraw çukurynyň ululygy Dr ...
 • Ajaýyp 2021, Wodecy Fast bilen bilelikde ...

  Müşderiler bilen duşuşmak üçin üznüksiz gowulaşmak we täzelik -2021-3-9 Häzirki wagtda “Wodecy Fastener Co., Ltd.” -iň önümçilik ussahanasynda, enjamyň sesinde kiçi perçinler yzygiderli togalanýar we işçiler ...
Önümlerimiz ýa-da bahalarymyz barada maglumat almak üçin e-poçtaňyzy bize iberiň we 24 sagadyň dowamynda habarlaşarys.