El pyçakly ýarag el bilen kör pyçak gurallary seriýasy

Gysga düşündiriş:

• “Super light” täze nesil çeňňek guraly
• Agramy şol bir görnüşli önümleriň 50% -idir
• 360 dereje aýlanýan tutawaç
• Aýlamak üçin aňsat tejribe


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Spesifikasiýa

Esasy tehniki maglumatlar Handeke eli pyçak Iki elli pyçak STLM halkaly kör pyçak ýaragy
SC 350B SSC 264 RS 64
L * W. 242 * 75mm 442 * 126mm 460 * 125mm
Insult 10mm 18mm 12mm
Tutuş aralygy Φ 3.2mm-Φ 5mm Φ 3.2mm-Φ 6.4mm Φ 3.2mm-Φ 6.4mm
Arza Materialhli material körler

Arza

Aýlaw ýaragy dürli metal plitalary, turbalary we beýleki önümçilik pudaklaryny berkitmek we perdelemek üçin ulanylýar.Dürli metal plitalary, turbalary we beýleki önümçilik pudaklaryny berkitmek we aýlamak üçin ulanylýar we liftler, wyklýuçateller, gurallar, mebel we bezeg ýaly elektromehaniki we ýeňil senagat önümlerini giňeltmekde giňden ulanylýar.Riveter, inçe metal list we inçe turba kebşirleýiş hozy meselesini çözmek üçin işlenip düzüldi, eremegi aňsat we içerki ýüpi kakmak aňsat.Içki sapaklara degmezden we hozlary kebşirlemezden aýryp bolýar.
El bilen kör pyçak ýaragy, pop perçinleriniň bir gapdalynda aýlanmak üçin ýörite ulanylýar.Handeke elli pyçak ýaragy pes aýlaw güýji bolan ýagdaýlar üçin amatlydyr;iki eli pyçakly ýarag ýokary aýlaw güýji bolan ýagdaýlara laýyk gelýär.

Perçin guralyny ulanmak: önümiň kör perdesini daşarda gurnamaly bolsa-da, içki giňişlik gaty kiçi bolup, aşaky perwentiň basyş kellesiniň basyş perdesi we gögermegi we beýleki usullar güýç talaplaryna laýyk gelmeýär, onda basyş perdesi we ýokarlanýan perwentler mümkin däl.Dürli galyňlykdaky plitalary we turbalary (0,5MM-6MM) berkitmek üçin kör perçinler ulanylmaly.Pnewmatik ýa-da elde pyçak ýaragy bir gezeklik perwent üçin ulanylyp bilner, bu amatly we berk;Adaty kebşirleýiş hozunyň ornuny tutýar we inçe metal listiň, inçe turba kebşirlemegiň ygtybarlylygy, kebşirleme hozy düzgünsizligi we ş.m.

Perçin ýaraglarynyň görnüşleri: kuwwat görnüşine görä, pyçak ýaraglary elektrik, el we pnewmatik görnüşlere bölünip bilner, şolardan adaty ulanyjylar iň giňden ulanylýar, arzan we amatly işleýär.


  • Öňki:
  • Indiki: